Produkter

Hovedvirksomheten er i dag knyttet til import av komponenter for elektro– og elektronikkindustrien i Norge. Vi opererer både som lagerførende distributør og grossist, og i noen tilfeller som agent.

Våre produktgrupper er:

Posisjons-og bevegelsessensorer
Brytere, sikringer
Potensiometere, joysticks
Varistorer
Kondensatorer
Optoelektronikk
Brytere, signallamper
Miniatyr indikatorlamper
Kraftelektronikk
Krystaller, oscillatorer
Termostater
Temperatursikringer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s