Schlegel

Web side: Schlegel
Georg Schlegel GmbH & Co KG utvikler, produserer og selger styringsenheter, sparebluss og rekkeklemmer. Siden starten familien foretaket har vunnet mer enn 80 Design Awards og har også blitt nominert til “Designpreis der Bundesrepublik Deutschland” (Design Award av Forbundsrepublikken Tyskland).

2016_qrbduv

Selskapet Georg Schlegel GmbH & Co KG er en kjent produsent av styreenheter, signallampe og rekkeklemmer for elektriske kontroller. Produktporteføljen inkluderer ytterligere membran og kort slaglengde tastaturer, vedlegg, grensebrytere, operatør kontrollpaneler og funksjonelle moduler. Produktene brukes i alle typer maskiner, særlig i verktøymaskiner, i instrumentpaneler for heiser, skip og spesialkjøretøy, i koblingsskap og kontrollpaneler for svømmehall, store butikker eller kontorbygninger – med andre ord, hvor en prosessen skal startes ved et trykk på en knapp.

615x380_befehlsgeraete_2

Georg Schlegel GmbH & Co KG er et verdensomspennende operatørselskap har hovedfokus på utvikling, produksjon og markedsføring av praksis og design orienterte produkter med høy kvalitet. Dette har blitt bevist av mange Design Awards. Vårt motto er: »Dersom du slutte å prøve å bedre selv, er du ikke lenger noen god«. Vårt endelige mål er fornøyde kunder, som er basert på den påfølgende gjennomføring av Quality Management ISO9001-2000), en omfattende produktportefølje og motiverte medarbeidere.

ENGLISH:

Schlegel

Georg Schlegel GmbH & Co. KG developes, produces and sells control units, pilot lights and terminal blocks. Since its foundation the family enterprise has won more than 80 Design Awards and has also been nominated for the »Designpreis der Bundesrepublik Deutschland« (Design Award of the Federal Republic of Germany).

The company Georg Schlegel GmbH & Co. KG is a renowned manufacturer of control units, pilot lights and terminal blocks for electrical controls. The product portfolio further includes membrane and short-stroke keyboards, enclosures, limit switches, operator control panels and functional modules. The products are used in all kinds of machines, particularly in machine tools, in instrument panels for lifts, ships and special-purpose vehicles, in switch cabinets and control panels of swimming baths, large stores or office buildings – in other words, wherever a process shall be initiated by the push of a button.

Georg Schlegel GmbH & Co. KG is a worldwide operating company having the main focus on development, production and marketing of praxis and design oriented products with high quality standard. This has been proved by many Design Awards. Our motto is: » If you stop trying to better yourself, you’re no longer any good«. Our ultimate ambition is the satisfaction of our customers, which is based on the consequent implementation of the Quality Management ISO9001-2000), a comprehensive product portfolio and motivated staff.

Key Account Manager for dette produktet er:

Henrik Monsen

Direct Line: +47 920 44 009    e.mail: henrik@hf-elektro.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s