Nye web sider

Holst & Fleischer AS ble etablert i 1855. Firmaet har hele tiden vært eiet og ledet av familien Fleischer. Holst & Fleischer AS har i alle år drevet handelsvirksomhet, og hovedaktivitetene har stort sett vært knyttet til bransjene stål og elektro.

Hovedvirksomheten er i dag knyttet til import av komponenter for elektro– og elektronikkindustrien i Norge. Vi opererer både som lagerførende distributør og grossist, og i noen tilfeller som agent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s